43 STK’den çağrı: Okullarda ücretsiz yemek verilsin

43 STK, ortak bir açıklama yayınlayarak okullarda çocuklara ücretsiz yemek sağlanması ve bunun yasal zemininin oluşturulması çağrısında bulundu.

DUVAR – 43 STK, ‘Çocukların Beslenme Hakkı’ başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve diğer ilgililere seslenilerek, “Okullarda ve üniversitelerde ücretsiz yemek/ücretsiz öğün hizmeti sunmaya, bu konu ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında yasal bir alt yapı oluşturmaya çağırıyoruz” denildi.

‘OKULDA YEMEK TARTIŞMALARI GEREKLİ VE ANLAMLIDIR’
Açıklamada özetle şu talepler dile getirildi: “Eğitim kurumları, çocukların haklarının hayata geçmesini, hak sahibi bireyler olarak güçlenmelerini sağlayan ve bu anlamda izlemenin yapılabildiği ve çocuk koruma sisteminin bir bütün olarak uygulanabildiği yerlerdir. Çocukların ve üniversite öğrencilerinin zamanlarının büyük bir kısmının okulda ve eğitim kurumlarında geçtiği dikkate alındığında, ulusal bir politika olarak okul beslenme programlarının planlanarak uygulanması oldukça önemlidir. Eşitlik ilkesi doğrultusunda, merkezi ve yerel kamu kurumlarının işbirliği ile okullarda her çocuğa ve üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak besleyici, güvenli ve dengeli okul beslenme programları sunulmalıdır. Türkiye gibi alt gelir grubunda ve kendi içinde gelir dağılımının eşit ve adil olmadığı, derin yoksulluk pratiklerinin yaşandığı bir ülkede ‘okulda beslenme’, ‘okulda yemek’ tartışmaları oldukça gerekli ve anlamlıdır. Bu nedenle bizler, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve diğer ilgilileri okullarda ve üniversitelerde ücretsiz yemek/ücretsiz öğün hizmeti sunmaya, bu konu ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında yasal bir alt yapı oluşturmaya çağırıyoruz.”

Açıklamada yer alan STK’ler şunlar oldu:

 • Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği-AYMED
 • Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM Derneği)
 • Bornova Kadın Dayanışma Derneği
 • Buca Evka1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)
 • Çanakkale Büro Emekçileri Sendikası
 • Çanakkale Feminist Dayanışma
 • Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği
 • Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği-ÇİİÖDER
 • Denizli Otizm Derneği
 • Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği
 • Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
 • Eğitim-Sen Genel Merkezi
 • Ekmek ve Gül
 • Eksi-25 Derneği
 • Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
 • FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 • Fişek Enstitüsü
 • Genç Düşünce Enstitüsü
 • Gençlik Servisleri Merkezi
 • Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 • Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
 • İnsan Hakları Derneği
 • KAMER Vakfı
 • Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
 • Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV)
 • S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka Koop)
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi (SHUDER)
 • Sulukule Gönüllüleri Derneği
 • Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
 • Toplumsal Duy-Der
 • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 • Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği
 • Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖV-Der)
 • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
 • Türkiye Down Sendromu Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi
 • Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
 • Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 • Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD)
 • Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği
 • Veli Derneği (Veli Der)
 • Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET)

https://www.gazeteduvar.com.tr/43-stkden-cagri-okullarda-ucretsiz-yemek-verilsin-haber-1594466

(HABER MERKEZİ)