Türkiye’de Eğitim Ortamlarında “Çocuğa Yönelik Şiddet”

1 Ocak 2016-30 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Basına Yansıyan Şekli ile Eğitim Ortamlarında Şiddet Vaka Derlemesi FİSA Çocuk Hakları Merkezi…

TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2023 RAPORU

Yaşamını kaybetmek, ölmek… Ölüm ve çocuk yan yana anılması zor iki sözcük. Bir çocuğun ölmesi “doğal” değildir. Çocuk büyür gelişir,…

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE ADIYAMAN’DA ÇOCUKLAR DURUM RAPORU

FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından “6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılında Adıyaman’da Bulunan Çocukların Durumuna İlişkin Gözlem ve Bulgular” raporu yayımlandı.…

ÇOCUK İŞÇİLERİN SESLERİ – Araştırma Raporu

ÇOÇUK İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  ÇOCUK İŞÇİLERİN SESLER / ARAŞTIRMA RAPORU Çocuk işçiliği oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir…

Mesleki ve Teknik Liselerde Eğitime Devam Eden Çocukların 2011-2020 Yılları Arasında “İş Kazası” Sebebiyle Maruz Kaldığı Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu

Eğitim, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde vurgulandığı gibi “çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini” amaçlayan süreçler olarak…

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayrımcılık: Güncel Bir Değerlendirme Raporu

Çocuk hakları çalışmaları eşitlik, özgürlük ve barış çalışmalarıdır. Ancak haklarına erişen çocuklar eşit, özgür ve barış içerisinde yaşayabilirler. Bu yüzden…

İzmir-Seferihisar Depremi Çocuk Hakları Temelli Gözlem Raporu-1

Bu rapor, çocuk hakları alanında çalışmalar yapan alfabetik sırayla; BUSOS, Çocuk Hakları Merkezi, Derin Yoksulluk Ağı ve Rengarenk Umutlar Derneği…