TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2023 RAPORU

Yaşamını kaybetmek, ölmek… Ölüm ve çocuk yan yana anılması zor iki sözcük. Bir çocuğun ölmesi “doğal” değildir. Çocuk büyür gelişir, doğal olan budur. “Ölüm” yetişkinliğe aittir. Belki de yaş almışlığa… Oysa Türkiye’de her yıl yüzlerde çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını kaybediyor.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların yaşadığı yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmak için yıllık raporlar hazırlıyoruz. Biliyoruz ki raporlar konuyu görünür kılarak, kamuoyunun dikkatini çekerek ve devletin yükümlülüklerini hatırlatarak, çocuk haklarına ilişkin politikalarda, otoritelerin tutum ve davranışlarını değiştirmede olumlu yönde değişiklik sağlayabiliyor.

Elinizdeki rapor da böyle bir yerden; 2023 yılında Türkiye’deki çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Amacımız Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin, yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmak. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.

2023 yılı çocuklar için de oldukça zor bir yıl oldu. 6 Şubat Depremleri ve sonrasında yaşananlar çocukların hak ve özgürlüklerini doğrudan etkiledi. 2023 Raporunda yer alan oldukça can yakıcı yaşam kaybı verileri de bu yaşananların en kötü sonucuna işaret ediyor… Umarız ki bu rapor yaşam kayıplarının tüm sorumlularının cezasız kalmamasına ve bir daha hiçbir çocuğun benzer şekilde ihlale maruz bırakılmamasına katkı sağlar

Yaşamını kaybeden tüm çocuklara sonsuz saygıyla…    

“TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2023 RAPORU”‘NA ULAŞMAK İÇİN;