Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayrımcılık: Güncel Bir Değerlendirme Raporu

Çocuk hakları çalışmaları eşitlik, özgürlük ve barış çalışmalarıdır. Ancak haklarına erişen çocuklar eşit, özgür ve barış içerisinde yaşayabilirler. Bu yüzden de çocuk hakları çalışmalarının amacı her bir çocuğun sadece çocuk olmaktan kaynaklı sahip olduğu hak ve özgürlüklere eşit bir şekilde erişmesi böylece kendini gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır.

Çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin görünür kılınması da temel çocuk hakları çalışmalarından biridir. Hak ihlallerini görünür kılmaktaki amaç eşitlik, özgürlük ve barış içerisinde bir yaşam çabasında; mağdur hikâyelerinin altını çizerek bu çabada umutsuzluk yaratmak değil aksine bu ihlalleri ortaya çıkaran tarihsel, toplumsal, ekonomik, politik sebeplere ışık tutmak ve çözüm önerileri geliştirmeye dair olanak yaratmaktır.

Bu rapor, Türkiye’de çocukların yaşadıkları, maruz bırakıldıkları ayırımcılığı görünür kılmayı hedefliyor. Amacımız her tarihsel dönemde değişebilen, artan ya da azalan ya da biçim değiştirebilen çocuğa yönelik ayrımcılığa dair güncel bir değerlendirme ile raporlanması oldukça zor bir alan olan ayırımcılıkla ilgili devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda
bulunmaktır.

Rapor aynı zamanda çocuğa yönelik ayrımcılığı farklı öznelerle konuşarak güncel bir değerlendirme sunarken bu konuda çalışan, çalışmak isteyen sivil toplum örgütlerine ve bireylere de gösterecekleri çabalara destek olmayı amaçlıyor.