MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN 2011-2020 YILLARI ARASINDA “İŞ KAZASI” SEBEBİYLE MARUZ KALDIĞI YAŞAM HAKKI İHLALLERİ Raporu Yayınlandı!

Eğitim, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde vurgulandığı gibi “çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini” amaçlayan süreçler olarak tanımlanabilir. Çocuklar bu süreçlere; farklı eğitim politikaları ve uygulamaları, farklı eğitim türleri ile dahil olabilmektedir. Mesleki ve teknik liseler çocukların yoğun olarak devam ettiği ancak diğer eğitim türlerinden farklı olarak kurgulanmış ortamlardır. Türkiye’de mesleki ve teknik liseler çocukların eğitim aldıkları meslek dalına özgü uygulamalı eğitimlerin ve stajların yapıldığı yerler olmuştur. Çocukların yaptıkları bu uygulamalar ve stajlar çoğunlukla gerçek bir iş pratiğinden farklı değildir. Yani çocuklar bu ortamlarda çalıştırılmakta, “öğrenci” değil “işçi” olmaktadır. Böyle olunca da çocuklar okulda ya da staja gittikleri iş yerlerindeki atölyelerde, çocuk işçiliğinin ortaya çıkardığı pek çok hak ihlaline maruz kalabilmektedir. Bu ihlallerden biri de -tıpkı çocukların çalıştırıldıkları işyerlerinde maruz kaldığı gibi- yaşam hakkı ihlalidir. Bu ihlalin temel sebebi de çocuk iş cinayetleri ve önlenebilir iş kazalarıdır.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan “Mesleki ve Teknik Liselerde Eğitime Devam Eden Çocukların 2011-2020 Yılları Arasında ‘İş Kazası’ Sebebiyle Maruz Kaldığı Yaşam Hakkı İhlalleri” raporu da herkes için temel bir hak olan yaşam hakkı temelinde çocukların meslek ve teknik liselerde maruz kaldıkları ihlalleri ve riskleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Umarız ki bu raporda yer alan can yakıcı veriler, mesleki ve teknik liselerin çocuk hakları temelinde tartışmaya açılmasına yardımcı olur.

Raporu bu linkten indirebilirsiniz.

Tanıtım videosu için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.