Mayıs 2019’da Fikir ve Sanat Atölyesi Derneğinin himayesinde kurulan Çocuk Hakları Merkezi, çocuğun insan hakları alanında çalışmalar yürüten bir sivil toplum girişimidir.

Merkez, insan hakları temelinde tüm çocukların ayrım gözetilmeden yaşama ve gelişme hakları güvence altına alınarak kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi oldukları, kararlara etkin katılım gösterebildikleri ve yüksek yararlarının gözetildiği demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunur.