COVID-19 Döneminde Digital Alanda
Çocukların Güçlendirilmesi Tespit ve Öneriler-
İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri
Eğitim Reformu Girişimi


CORONA 19 PANDEMiSiNiN MEVSiMLiK GEZiCi TARIM İŞÇiLERi VE ONLARIN ÇOCUKLARI ÜZERiNDEKi ETKiSiNE YÖNELiK TÜRKiYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ÖNLEMLER- Kalkınma Atölyesi

 


COVID-19 (KORONA) VİRÜS SALGINI SIRASINDA
AİLE, ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK
PSİKOSOSYAL ve RUHSAL DESTEK REHBERİ