2012 yılında, maddi yoksunluk yaşadığı için öğrenimini tamamlayamamış, şehir ya da öğrenim kurumu değiştirmiş veya kayıt yaptırmaktan imtina etmiş öğrencilere burs kaynağı sağlanması ile tohumu atılmış olan hareketimiz, destekçilerimizin artmasıyla birlikte bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında faaliyet göstermeye gönüllü olan on bir (11) kurucu üyesiyle 19 Ocak 2015’te tüzel kişilik kazandı.

İhtiyaç duyan öğrencilere karşılıksız eğitim bursu sağlamaya odaklanan ve dezavantajlı gruplara yönelik programlar yürütmekte olan Fikir ve Sanat Atölyesi Derneğinin (FİSA) faaliyetleri ile üye, bağışçı, destekçi ve program ortaklarına karşı sorumlulukları, ilgili sigorta poliçesinin limitleri dâhilinde CHUBB European Group Ltd. teminatı altındadır.