ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuk işçiliği sorunu gittikçe derinleşiyor. Çalışan çocukların sayısı artarken koşulları ağırlaşıyor. Çocukların sağlık, eğitim gibi pek çok hak ve özgürlükleri ihlal edilirken çocuklar çalışırken şiddete maruz kalıyor, iş cinayetlerinde yaşamını kaybediyor.

Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına dair mücadele, var olan ekonomi-politik sistemden, sermaye ve üretim ilişkilerinin biçiminden, neoliberal politikalardan, artan eşitsizlik ve yoksulluktan, ebeveynlerin sosyal ve sendikal haklarından ve var olan çocuk algısından bağımsız düşünülemez. Bu nedenle zaman zaman bu mesele bir çıkmaza düşebiliyor. Bu sorunun çıkmaza dönüşmesi elbette sadece Türkiye’ye özgü değil.

Bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu da çocuk işçiliği ile ilgili mücadeleyi küreselleştirmek, deneyimleri birleştirmek ve ortak stratejiler geliştirmek ve aslında her boyutuyla, özellikle COVID-19 sonrasında daha da arttığı görülen çocuk işçiliğini yeniden düşünmek olacaktır.

Bu amaçla FİSA Çocuk Hakları Merkezi bu alanda, çocukların da özne olarak yer aldığı hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden deneyimlerin ve fikirlerin paylaşımına olanak tanıyan toplantılar ve konuyu mercek altına alan izleme ve raporlama çalışmaları gerçekleştirmektedir.

SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE ÇOCUK İŞÇİ ÖRGÜTLENMELERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK!

FİSA Çocuk Hakları Merkezi olarak çocuk işçiliğini büyük bir insan hakları ihlali olarak kabul etmekte ve bu sorunun ortadan kaldırılması…

ÇOCUK İŞÇİLERİN SESLERİ – Araştırma Raporu

ÇOÇUK İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  ÇOCUK İŞÇİLERİN SESLER / ARAŞTIRMA RAPORU Çocuk işçiliği oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir…

Mesleki ve Teknik Liselerde Eğitime Devam Eden Çocukların 2011-2020 Yılları Arasında “İş Kazası” Sebebiyle Maruz Kaldığı Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu

Eğitim, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde vurgulandığı gibi “çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini” amaçlayan süreçler olarak…

Çocuk İşçiliğini Yeniden Düşünmek: Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I Web Konferans Kaydı Yayında

‘Çocuk İşçiliğini Yeniden Düşünmek: Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I’ web konferansı ile amacımız tüm dünyada var olan…

Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri-I Web Konferansına Kayıtlar Başladı

13.06.2020 ‘Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I’ web konferansı ile amacımız tüm dünyada var olan ekonomik sistemin ve…

“Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini İzlemek” Konulu Webinarda Çocuk İşçiliğini Konuştuk

15 Mayıs 2020 Cuma günü, saat 14:00’da Etkiniz AB Programı tarafından gerçekleştirilen “Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini İzlemek” konulu webinarda, WeMove…

Fındık Tarımında Karadeniz Bölgesinde Çocuk Emeği ve Çalışanların Koşulları- 15 Ekim 2019

Fındık Tarımında Karadeniz Bölgesinde Çocuk Emeği ve Çalışanların Koşulları- 15 Ekim 2019 A.Selcuk Atalay- Ezgi Koman Yılda 650-700 bin ton…