“6 Şubat Depremleri Çocuk Haklarını İzleme Bülteni III: Çocuk Güvenliği ve Çocuk Koruma”

Çocukların hak ve özgürlüklerine erişimi afetler, salgınlar, silahlı çatışmalar gibi kriz dönemlerinde daha fazla güçleşmektedir.

Bir krizin çocukların hak ve özgürlüklerine etkisi, o ülkede mevcut çocuk koruma sistemlerinin varlığı ve etkinliğiyle doğrudan ilişkilidir. Kriz dönemlerinde çocukların ihtiyaç ve talepleri devletler ve yetişkinler tarafından görünmezleşmekte, krizmüdahaleleri de yetişkin odaklı olma eğilimi göstermektedir. Kriz dönemlerinde varolan çocuk koruma sistemlerinin ve çocuk haklarına dair yaklaşımların, kriz yönetimi süreçlerine entegre edilmesi esastır. Böylece krizin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri en aza indirgenebilir.

Eşitsizliklerin derinleştiği, çocuk koruma mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve çocuk haklarına dayalı bir yaklaşımın benimsenmediği ülkelerde çocuklar yaşanan krizlerden çok daha büyük zararlar görebilir.

…………………………………………

Depremlerin 15. ayında yayınladığımız “6 Şubat Depremleri Çocuk Haklarını İzleme Bülteni III: Çocuk Güvenliği ve Çocuk Koruma” bülteni ile çocukları odağa alan ve onların katılımıyla gerçekleştirilen çocuk güvenliği politikaları ve uygulamalarının önemini vurgulamaya; kriz durumlarında kullanılmak üzere çocuklara özgü bir bildirim mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekmeye çalıştık.

Bültenin; depremden etkilenen tüm çocukların durumunun iyileştirilmesine yönelik politikalara katkı vermesini, yaşanan hak ihlallerinin görünür kılınmasına olanak
tanımasını diliyoruz. Ele aldığımız konularla ilgili bizimle görüşlerini, bilgisini paylaşan kişi/kurumlara sonsuz teşekkürler…

BÖLÜM 1 : TÜRKİYE’DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ

BÖLÜM 2 : AFETLERDE ÇOCUK GÜVENLİĞİ

BÖLÜM 3 : KRİZ DURUMLARINDA ÇOCUK GÜVENLİĞİ SAĞLARKEN ÇOCUK KATILIMI MÜMKÜN MÜ ?

BÖLÜM 4 : DEPREM BÖLGESİNDE ÇOCUK GÜVENLİĞİ VE ÇOCUK KORUMA

“6 Şubat Depremleri Çocuk Haklarını İzleme Bülteni III: Çocuk Güvenliği ve Çocuk Koruma”
Bültenin Tamamını Okumak İçin;